Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI STARBUCKS

Na pravdě záleží. V reakci na šíření dezinformací sdílíme fakta o tom, čemu společnost Starbucks věří a za čím si stojí.

Ve Starbucks jsou pravda a transparentnost zásadními předpoklady pro plnění našeho poslání, dodržování našich slibů a uskutečňování našich hodnot. V okamžiku, kdy se dezinformace o naší společnosti ve stále více polarizovaném světě šíří rychlostí blesku, věříme, že je důležité reagovat fakty a zdůraznit náš postoj ke klíčovým otázkám.

Vzhledem k neustálému sdílení nepravdivých a zavádějících informací o společnosti Starbucks zde shromažďujeme některé z nejčastěji kladených otázek o značce – a odpovídáme fakty. 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jaké je stanovisko společnosti Starbucks k dezinformacím na sociálních sítích?

Více informací