Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Jaké jsou vztahy mezi společností Starbucks a odbory?

Naši partneři jsou jádrem našeho podnikání a my jsme odhodláni poskytnout každému, kdo nosí zelenou zástěru, most k lepší budoucnosti.

Pro partnery, kteří se rozhodli pro svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání, znamená splnění tohoto slibu usilovnou práci na pokračujících jednáních směrem k prvním kontraktům, které řeší jedinečné potřeby každé pobočky s odborovým zastoupením. 

V roce 2023 většina akcionářů schválila rezoluci vyzývající k tomu, aby nezávislá třetí strana posoudila závazky Starbucks vůči zásadám svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání.

Hodnocení uvádí jasně a přímo, že neexistují žádné důkazy o tom, že společnost Starbucks zaujímá nebo v minulosti zaujímala nepřátelský postoj vůči odborům. Potvrzuje, že společnost poskytla partnerům konzistentní záruky toho, že respektuje jejich právo kolektivně se organizovat prostřednictvím spravedlivě provedených voleb.

Hodnocení rovněž dochází k závěru, že společnost Starbucks neměla žádné úmysly odchýlit se od zásad svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání. Existují věci, které společnost může a měla by udělat pro zlepšení svých stávajících závazků a zachování všech důležitých zásad.

V loňském roce společnost uzavřela třetí kolektivní smlouvu s odborovým svazem United Steelworkers v Kanadě a pokračují jednání s dalšími zastoupenými kavárnami v této zemi. 

V USA společnost Starbucks oslovila jménem zastupovaných partnerů svaz  Workers United, aby požádala o spolupráci na prolomení patové situace a souhlas s procesem kolektivního vyjednávání s cílem dosáhnout dohody v roce 2024.

 

Související odkazy: 

For the US: one.starbucks.com  

For Canada: one.starbuckscanada.ca    

Read the full legal filing here (Starbucks Corporation v. Workers United)  

Starbucks Reaffirms Its Commitment to the Principles of Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining 

Letter from Starbucks Independent Board Chair: Freedom of Association Assessment 

Message from Sara: Our Outreach to Resume Contract Bargaining with Workers United