Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Jaké je stanovisko společnosti Starbucks k dezinformacím na sociálních sítích?

Na sociálních sítích jsou sdílena nepravdivá prohlášení o tom, kdo jsme a jaké postoje zastáváme. Tyto dezinformace vedly k ojedinělým násilným činům a vandalismu v několika kavárnách po celém světě. Vnímáme jako nezbytné, abychom tyto zprávy uvedli na pravou míru. 

 

Související odkazy: 

Message from Laks: A community we call Starbucks  

Letter from Starbucks ceo: Affirming what we stand for