Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Proč společnost Starbucks vede soudní spor s Workers United?

Společnost Starbucks podnikla právní kroky, aby chránila bezpečí svých partnerů a maloobchodního provozu a aby zamezila zneužívání názvu a loga Starbucks ze strany svazu Workers United při vyjadřování jeho postojů.

Začátkem října byla na sociálních sítích zveřejněna prohlášení o konfliktu na Středním východě a kvůli použití loga a názvu naší společnosti pak byla tato prohlášení chybně připsána společnosti Starbucks namísto svazu Workers United a jeho příznivcům/zástupcům.

Nesprávné připsání těchto prohlášení společnosti Starbucks způsobilo zmatek, což vedlo k hrozbám našim partnerům, poškozování našich kaváren a výzvám k bojkotu.

Společnost Starbucks respektuje právo ostatních vyjádřit vlastní názory na konflikt na Středním východě i další politické a sociální otázky. Společnost Starbucks však neschvaluje zneužití názvu a loga Starbucks při vyjadřování těchto názorů.

 

Související odkazy: 

Read the full legal filing here (Starbucks Corporation v. Workers United)